Huisartsenpost bellen? Eerst tot tien tellen!

Huisartsenposten krijgen het steeds drukker. Het aantal mensen dat een beroep op hen doet, lijkt alleen maar toe te nemen. Daardoor bestaat het risico dat de posten telefonisch slechter bereikbaar worden. Bovendien rijzen de zorgkosten mede hierdoor de pan uit. Iedereen heeft er dus last van, maar waarom weerhoudt dit mensen dan niet om de huisartsenpost te bellen?

Het probleem

Hoe groot is het probleem eigenlijk? Uit de landelijke benchmark van huisartsenposten blijkt dat de huisartsenposten in Nederland in 2015 ruim 4,1 miljoen verrichtingen deden. Dit is een duidelijke stijging ten opzichte van 2013 en 2014, vooral als het gaat om de consulten en telefonische contacten (+ 4,4%). Het aantal visites is toegenomen met 1,9%. Extra zorgelijk is het feit dat ook de aard van de zorgvragen verandert; tijdens avond, nacht en weekenduren (ANW-uren) wordt steeds vaker met meer urgente kwesties een beroep gedaan op de huisartsenposten, wat ook een grotere belasting met zich meebrengt.

Telefonische bereikbaarheid

Het gevolg? Huisartsenposten zijn telefonisch steeds minder goed bereikbaar, specifiek als het gaat om niet-spoedeisende klachten. De cijfers volgens eerder genoemde benchmark: 67% van de telefonische oproepen zonder spoed wordt binnen 2 minuten opgenomen en bij 5% van de niet-spoedoproepen duurt het langer dan 10 minuten voordat de telefoon wordt opgenomen. In 2014 bedroegen deze percentages 74% resp. 2%.

Veranderde patiëntenpopulatie

Een verklaring voor voorgaande ontwikkeling ligt in het feit dat de patiëntenpopulatie de afgelopen jaren is veranderd. Als gevolg van transities in de zorg van de afgelopen jaren (WMO, WLZ en GGZ) wonen ouderen en mensen met psychische klachten langer thuis, in hun eigen vertrouwde omgeving. De keerzijde is echter dat zij daardoor ook vaker bij de huisartsenpost aankloppen. Ook de overstap naar het Nederlands Triage Systeem (NTS) wordt als verklaring genoemd. Dit zou te defensief zijn, waardoor veel mensen die geen urgente zorgvraag hebben, alsnog bij de huisartsenpost terecht komen.

Een verkeerd beeld

Dit is echter niet het enige wat er aan de hand is. Volgens Nivel maken namelijk, naast ouderen, juist ouders met jonge kinderen (0-4 jaar) het meest gebruik van de huisartsenpost. Zij (en anderen) komen regelmatig met klachten die ook in de reguliere uren door de eigen huisarts gezien zouden kunnen worden. Dit suggereert dat men de huisartsenpost veelal ziet als verlengstuk van de huisarts, terwijl deze juist uitdrukkelijk bedoeld is voor spoedzorg die niet kan wachten tot de eigen huisarts weer aanwezig is. En soms is het ook wel makkelijk om – vanwege tijdgebrek overdag – na werktijd toch nog even langs te gaan bij de huisartsenpost… Er is dus nog werk aan de winkel om die foutieve beeldvorming te veranderen.

Systeem toe aan revisie

Uiteraard denkt men druk na over mogelijke oplossingen voor deze problematiek. Maar of de uitgedachte korte termijn interventies afdoende zijn? Branchevereniging InEen schat in van niet en durft uit te spreken dat het huidige systeem van ANW-zorg niet meer voldoet en structureel moet worden herzien.

Adresgegevens


 

ITPcare

Bredaseweg 53-55

4872 LA Etten-Leur

Communicatie


 

Telefoon: 088-5551700

Fax: 084-7350100

E-mail: info@itpcare.nl

Certificeringen

ITPcare heeft alle benodigde certificeringen in de zorg; waardoor u gegarandeerd bent van een goede dienstverlening.